Detta gör Mariestads kommun med anledning av den förhöjda terrorhotnivån

Den 17 augusti höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Mariestads kommun följer frågan nära och samverkar med bland annat polis, Länsstyrelsen men även andra aktörer.

Tf. säkerhetschef Niklas Brandt ansvarar för att hantera frågan.

På krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns bekräftad och källsäker information från myndigheter för den som vill läsa mer om situationen.

Mer information

Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån, Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Höjning av terrorhotnivån till högt hot, Säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Niklas Brandt
Tf. säkerhetschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post: Niklas Brandt

Sidan senast uppdaterad: