Årets medborgarundersökning

I bilden står Är du utvald?

Under hösten genomför Mariestads kommun SCB:s medborgarundersökning. Den ger svar på vad invånarna tycker om det arbete kommunen genomför. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Den kommande veckan skickar SCB ut ett informationsbrev till ett antal slumpvis utvalda Mariestadsbor som är över 18 år.

Webb- eller pappersenkät

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Deltagarna i undersökningen kan välja att besvara frågorna antingen via webben eller pappersenkät.

Vill ha många svar

Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som underlag när ledningen beslutar om framtiden. Därför är dina svar viktiga.

Insamling för årets medborgarundersökning pågår under augusti till november.

 

Kontakt
Micha Rieckmann
Kvalitetscontroller
Telefon: 0506-182 43
E-post: micha.rieckmann@mariestad.se

 

Sidan senast uppdaterad: