Kommunfullmäktige antar Vision 2040 – "Vi skapar drömlägen tillsammans"

Den 25 september 2023 antog kommunfullmäktige Mariestads kommuns nya vision. "Vi skapar drömlägen tillsammans" blir ledstjärnan för Mariestads kommun när vi siktar mot 40 000 invånare år 2040.

Arbetet med att ta fram visionen startade med en omvärldsanalys i januari 2023 och redan från starten var ett mål tydligt – Mariestadsborna ska vara involverade i arbetet. Och det har de verkligen varit. De som bor och verkar här trivs i sin kommun och vill vara delaktiga i att utveckla den. Efter inspel från runt 500 personer hade arbetsgruppen ett gediget material att bearbeta.

Tre målområden

Resultatet kan beskrivas i tre målområden.

  • Mariestad – drömläge för boende vid Vänern
  • Mariestad – drömläge för det bättre livet
  • Mariestad – drömläge för innovation och entreprenörskap

Tillsammans landar det ner i den övergripande visionen: Vi skapar drömlägen tillsammans.

Jag tycker att det här är bra. Det är ett gediget arbete som genomförts med stor involvering. Det gör att jag känner mig trygg med resultatet. Vi ska skapa drömlägen i Mariestad. Det är något som vi som vi kan hålla blicken på. Även om drömläget kan kännas avlägset ibland är vi överens om att det är dit vi strävar, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Syftet med visionen är att vägleda oss i arbetet med hur Mariestad ska fortsätta att utvecklas. Genom att ha en gemensam riktning och målbild kan vi tillsammans bygga det Mariestad vi vill leva och verka i.

Vision Mariestad 2040 – "Vi skapar drömlägen tillsammans"

 

Filmbeskrivning

Bilder från olika delar av Mariestads kommun visas medan visionens målområden läses upp av fyra olika Mariestadsbor

Kontakt

Carl-Fredrik Movitz
Telefon: 0501-75 58 62
E-post: Carl-Fredrik Movitz

Sidan senast uppdaterad: