Mariestads kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan ska få invånarna att reflektera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner deltar i Krisberedskapsveckan med information för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar.

-Landets kommuner har en viktig roll och stort ansvar i samhällets beredskapsarbete. Vid svåra påfrestningar kommer vi invånare behöva klara oss själva några dygn och intresset hos allmänheten ökar för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap. Det kan exempelvis handla om extremt väder som slår ut samhällsservicen. Förberedelse och kunskap stärker både kommunens och hela Sveriges samlade krisberedskap. Därför är Krisberedskapsveckan viktig att uppmärksamma, säger Christian Swidén, säkerhetssamordnare i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?. Årets kampanjvecka ska väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar längre.

-Med Krisberedskapsveckan vill man öka medvetandegraden hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss inför olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse. Våra organisationer övar tillsammans och testar våra förmågor regelbundet för att ligga steget före. Den här veckan är det medborgarnas tur att tänka till och få information om hur man förbereder sig bäst, säger Christian.

Vi informerar om hur en samhällsstörning påverkar oss och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. Det gör vi genom att sprida tips, råd, filmer och andra nyttiga länkar via sociala medier som visat sig nå ut till många på ett snabbt och enkelt vis.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Christian Swidén
Säkerhetssamordnare Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
Telefon: 0506 -77 70 82
E-post: christian.swidén@gullspang.se

Sidan senast uppdaterad: