Fokus på tillväxt i kommunstyrelsens mål för 2019

I kommunstyrelsens åtta förslag på mål för år 2019 återfinns flera satsningar för tillväxt inom boende, arbetstillfällen och näringsliv men även mål för minskad psykisk ohälsa och för utveckling av fler studentboenden.

Varje år tar de politiska nämnderna fram mål. Det är områden de förtroendevalda pekar ut som prioriterade och som verksamheterna får i uppdrag att arbeta med under året. Vissa av målen sätts för flera år och kan innehålla delmål. Kommunens mål ska på sikt leda till att Vision 2030 blir verklighet.

Kommunstyrelsen är nämnd över verksamheten under sektor ledning samt utvecklingsenheten och arbetsmarknadsenheten. Inför 2019 har kommunstyrelsen lagt fram åtta mål för kommunstyrelsens verksamheter att fokusera arbetet på.

Mål för 2019

  1. 2000 nya bostäder till 2025.
  2. 1650 nya arbetstillfällen till år 2025.
  3. Öka marknadsföringen av Mariestads kommun och dess bolag.
  4. Sänkt arbetslöshet i Mariestad.
  5. Stärkt kompetensförsörjning 2025.
  6. Minskad psykisk ohälsa hos yngre och äldre samt minskad ensamhet hos äldre.
  7. ElectriVillage, en testmiljö för hållbara innovationer och del in i nyindustrialiseringen av Mariestad.
  8. Förbättrade förutsättningar för studentboende.

Målen ska slutgiltigt antas av kommunfullmäktige den 26 november 2018.

Kontakt

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501- 75 50 61
E-post: johan.abrahamsson@mariestad.se

Kristofer Svensson
Telefon: 0501-75 50 60
E-post: kristofer.svensson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: