Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Folkhälsoenkät

Under vecka sju skickar Västra Götalandsregionen ut Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor till 800 personer i Mariestads kommun. Svaren är en grund för att kommunen tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.

Kommunen arbetar tillsammans med Västra Götalandsregionen för folkhälsa. I detta arbete är det viktigt att kunna följa hälsoutvecklingen över tid. Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för 14:e gången för att ta reda på hur människorna mår och lever. Enkäten kartlägger om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller var man bor.

Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Svaren hjälper oss att prioritera och planera

Genom enkäten får vi en bild av hur våra invånare mår och hur och om hälsoläget förändras över tid. Med hjälp svaren från enkäten kan kommun och region planera insatser som bidrar till jämlika livsvillkor, goda levnadsvanor och en modern hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitet.

Är du nyfiken på resultaten från tidigare år?

All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här: Västra Götalandsregionen Folkhälsoenkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Harri Grekela tf. folkhälsostrateg Mariestads kommun
E-post: harri.grekela@mariestad.se
Telefonnummer; 0501-75 50 24

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10