Kommunstyrelsen i korthet

Kultur, utebad, stadsplanering och eftersatta stationsområden var några av ämnena på kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari. Nedan kan du läsa en sammanfattning av vad som är på gång i vår stad.

Efter att ha stötts och blötts i flera omgångar närmar sig Mariestad att få ett kulturpolitiskt program. Den röda tråden är att kulturen ska bli mer tillgänglig, det ska finnas något för alla att engagera sig i eller besöka. Kort och gott: Verksamheterna på teatern, muséet, musikskolan, biblioteket, fritidsgården, folkparken med flera platser ska utvecklas i nära samverkan mellan olika intressen. Kulturallians Mariestad har kommit med synpunkter i framtagandet av programmet.

Nya detaljplaner

Detaljplanen för del av Lillängen 2:1 och 6:1 går vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 50-60 nya bostäder i Johannesbergsområdet i anslutning till Stockholmsvägen. Marken är privatägd och frågan om en ny plan kommer från markägaren.

Lillängen 2:1 och 6:1 Öppnas i nytt fönster.

Det rör på sig även ute på Sunds industriområde där en ny detaljplan för Sund 4:6 (södra) har skickats till fullmäktige för beslut om antagande. Planområdet angränsar i söder till E20 och syftet med den nya planen är att möjliggöra bland annat handel-, bilservice- och lagerverksamhet.

Förfallna stationshus

Trafikverket håller på att ta fram en strategi för att öka tillgängligheten till Kinnekullebanans stationsområden. Detta är kommunstyrelsen positiv till, samtidigt som den i ett remissvar påpekar att många av stationsområdena lämnar mycket i övrigt att önska. Särskilda åtgärder önskas i Lyrestad, Hasslerör och Lugnås. Dessutom påpekar kommunen att avståndet mellan perrong och angörande tåg är för långt på det nybyggda stationsområdet i Mariestad.

Delseger

En medborgare har lämnat förslag på att utöka öppettiderna vid Ekuddens utebad till augusti månads slut samt en justering av tiderna så att morgonsimning blir möjligt. Medborgarförslaget fick visst gehör eftersom kultur- och fritidsavdelningen har ett uppdrag sedan tidigare att förlänga öppettiderna till och med grundskolans höstterminstart. Förslaget om morgonsim behandlades inte då det utretts tidigare och avslagits på grund av säkerhetsmässiga skäl.

Protokollet från mötet hittar du här:
Protokoll kommunstyrelsen, 8 februari Pdf, 412.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor hänvisas till
Johan Abrahamsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501 - 75 50 61
E-post: johan.abrahamsson@mariestad.se

Anders Karlsson (C)
Förste vice ordförande
Telefon: 0501 - 75 50 63
E-post: anders.karlsson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson (S)
Andre vice ordförande
Telefon: 0501 - 75 50 62
E-post: ida.ekeroth@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: