Var med och tyck till om vår strategi för att nå målen i Agenda 2030

Agenda 2030 är världens gemensamma handlingsplan för att skapa ett hållbart samhälle både för nuvarande och framtida generationer. Vi är en av många aktörer i arbetet. För att vi ska nå målen i Agenda 2030 har vi tagit fram ett förslag på strategi, vi vill att du hjälper oss och tycker till.

Världens länder och dess regeringar har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld och har konkretiserat det i 17 globala mål. Strategin för Agenda 2030 för Mariestad tydliggör vilka prioriteringar kommunen ska göra och ger vägledning i arbetet mot en mer hållbar värld.

Vi vill ha dina synpunkter

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att invånare, intresseorganisationer och myndigheter får möjlighet att inkomma med synpunkter om det upprättade förslaget till Strategi för Agenda 2030.

Syftet med Strategin för Agenda 2030 är bland annat att

  • tydliggöra politiska prioriteringar och mål.
  • samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en gemensam strategi.

Strategin omfattar de områden och insatser som Mariestads kommun kan påverka.

Nedan kan du ta del av förslaget:

Förslag strategi Agenda 2030PDF
Bilaga till förslag strategi Agenda 2030PDF

Videoföreläsning

Nu kan du se en filmad föreläsning om förslaget till Strategi för Agenda 2030. Du når videoföreläsningen via länk nedan.

Videoföreläsning förslag strategi Agenda 2030.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka in dina synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget till Strategi för Agenda 2030 Mariestad ska vara skriftliga och skickas till info@mariestad.se alternativt med brev till

Mariestads kommun
Kommunstyrelsen
542 86 Mariestad

Synpunkter ska ha inkommit senast 15 mars 2021.

Välkommen med dina synpunkter!

Kontakt

För frågor eller mer information är du välkommen att kontakta
Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: maria.gustavsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: