Eldningsförbud råder i Mariestads kommun

Från och med klockan 16.00 den 20 juli råder eldningsförbud i Mariestads kommun. Beslutet är taget efter rekommendation av Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS).

Den 20 juli gjorde RÖS bedömningen att brandrisk i skog och mark är mycket stor de tio kommande dygnen. Med det som vägledning har Mariestads kommun beslutat att införa eldningsförbud.

Följande gäller tills vidare:

  • Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera).
  • Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.
  • Förbudet gäller från 2021-07-20 klockan 16.00 fram till beslut om upphävande.
  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Mariestads kommun.

Notera att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av lagen om skydd mot olyckor.

Eldning - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: