Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blanketter, e-tjänster och självbetjäning

På självserviceportalen, som du kommer åt via länk här nedan eller direkt via e-tjanster.mariestad.se, har vi samlat alla kommunens blanketter och e-tjänster. E-tjänsterna låter dig uträtta dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone. Du kan följa dina ärenden, och få samlad återkoppling.

När du klickar på länkarna nedan kommer du till blanketten/e-tjänstern i självserviceportalen.
Självserviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster barn och utbildning

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Anmäl plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem eller omplacera ditt barn till annan enhet.
Anmälan bör göras fem-sex månader innan behov av plats.
Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som redan har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg logga in för att fylla i inkomstuppgift, uppsägning av plats med mera.
Inkomstanmälan och förändring av inkomst för vårdnadshavare med barn inom förskola, fritids eller pedagogisk omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg logga in för att säga upp ditt barns plats på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
Uppsägning av plats inom förskola, fritids eller pedagogisk omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du som vårdnadshavare till barn i förskola eller pedagogisk omsorg (dagmamma) vill registrera eller ändra dina barns vistelsetider ska du använda en app. Den heter Tieto Education och kan laddas ner i Appstore eller Googleplaybutiken. Inloggning sker med mobilt bankid. Har du inte smartphone kan du istället använda e-tjänsten på denna länk:
Tieto - App för vistelsetider för barn i förskola och pedagogisk omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om du vill ha fritidsplats på lov och andra dagar då skolan är stängd.
Lovplacering på fritidshem, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundskola

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet för ditt barn i grundskolan.
Ledighet för elev, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om ditt barn behöver specialkost av medicinska eller religiösa skäl.
Specialkost, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för ditt barn.
Skolskjuts, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolskjuts vid växelvis boende, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola för ditt barn vid in- eller utflyttning.
Byte av skola vid in- eller utflyttning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du vårdnadshavare ansöka om skolgång i Mariestad för ditt barn om ni bor i annan kommun.
Skolgång för elever från annan kommun, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om undervisning i ert mådersmål för ditt barn.
Modersmålsundervisning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Vård och omsorg vuxenutbildningen, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Allmänna kurser vuxenutbildningen, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För andra huvudmän (förskolor och skolor)

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av modersmålsundervisning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av studiehandledning modersmål, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster bygga och bo

E-tjänster kultur och fritid

E-tjänster stöd och omsorg

E-tjänster miljö

Avfall och återvinning

Avfallshanteringen i Mariestads kommun sköts av Avfallshanteringen Östra Skaraborg (AÖS). Blanketter gällande avfall och sopor hittar du på AÖSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompostering av matavfall och förlängt hämtningsintervall, anmälan och/eller ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förlängning av slamtömningsintervall, begäranlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eget omhändertagande av avloppsslamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Torrtoalett, latrinkompostering och urinspridning, anmälan och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster näringsliv och jobb

E-tjänster gata och hamn

E-tjänster kommun och politik

Här kan du digitalt skicka in ett medborgarförslag
Medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du felanmäla eller skicka in synpunkter och klagomål
Felanmälan, synpunkter och klagomål

Autogiro, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ersättning vid skada, anmälan/ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-30