Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mariestad kommuns budgetuppföljning 2018

Mariestad kommuns prognos i mars visar ett plus på 10,4 miljoner kronor.

Enligt prognos efter mars blir årets resultat för hela koncernen (Mariestads Kommun, Mariehus AB och VänerEnergi AB) plus 48,8 miljoner kronor.

Nivån är under det budgeterade resultatet på 12,1 miljoner kronor. Det är också under det finansiella målet på en procent av skatt och statsbidrag vilket motsvarar 13,5 miljoner kronor.

Nämnderna visar totalt ett underskott på 1,9 miljoner kronor och centrala kommunövergripande poster under kommunstyrelsen visar ett underskott på 11,1 miljoner kronor. I prognosen ingår 20,5 miljoner kronor i vindkraftspremie som en positiv post av engångskaraktär.

Skatteintäkter och statsbidrag och utjämning ger totalt ett underskott mot budget på 11,9 miljoner kronor. Det beror på lägre invånarantal i prognos än budget och en försämrad konjunktur jämfört med tidigare prognoser.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-03

Relaterad information

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post:Christina Olsson

Lars Bergqvist
Redovisningsansvarig
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Upphandling