Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mariestad kommuns budgetuppföljning 2019

Mariestad kommuns prognos i april visar lägre än 1%  resultat

Enligt den senaste konjunkturbedömningen från Sverige kommuner och landsting kommer den svenska konjunkturen att mattas av. Vilket visas av BNP-tillväxten som bedöms att falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att brytas.

För Mariestad kommuns motsvarar den nedgång i konjunkturbedömningen en negativ avvikelse gentemot budget om totalt 3,6 miljoner kronor. Däremot erhåller statsbidragsprognosen en positiv avvikelse gentemot budget om 3,2 miljoner kronor.

Mariestads kommun redovisar ett prognostiserat resultat om totalt 3,9 miljoner vilket är 10,1 miljoner sämre än budget. Orsakerna är främst inom de större nämnderna vilket beskrivs nedan. Finansdelen visar en positiv avvikelse gentemot budget, vilket främst förklaras av en lägre investeringsbudget, fortsatt låga räntor samt konjunkturbuffert.

Det budgeterade resultatet om 1% nås inte vid den första tertialprognosen för 2019.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-15

Relaterad information

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post:Christina Olsson

Lars Bergqvist
Redovisningsansvarig
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Upphandling