Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats samt hur den ekonomiska ställningen ser ut vid årets slut.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare, banker och andra intressenter en bild av hur den kommunala ekonomin utvecklats under året.

Den sammanställda redovisningen visar förutom kommunens egna verksamheter även de verksamheter som drivs i bolagsform och i kommunalförbund.

Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige i april.

De tre senaste årens årsredovisningar finns att ladda hem. Om du önskar ett exemplar på papper eller från tidigare år kontaktar du redovisningsenheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lars Bergqvist
Redovisningschef
Telefon:  0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument årsredovisningar

Årsredovisning 2020PDF

Årsredovisning 2019PDF

Årsredovisning 2018PDF

Dokument kortversion årsredovisningar

Årsredovisning kortversion 2020PDF

Årsredovisning kortverison 2019PDF

Årsredovisning kortverision 2018PDF