Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats samt hur den ekonomiska ställningen ser ut vid årets slut.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare, banker och andra intressenter en bild av hur den kommunala ekonomin utvecklats under året.

Den sammanställda redovisningen visar förutom kommunens egna verksamheter även de verksamheter som drivs i bolagsform och i kommunalförbund.

Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige i april.

De tre senaste årens årsredovisningar finns att ladda hem. Om du önskar ett exemplar på papper eller från tidigare år kontaktar du redovisningsenheten.

Sidan senast uppdaterad: