Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats samt hur den ekonomiska ställningen ser ut vid årets slut.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare, banker och andra intressenter en bild av hur den kommunala ekonomin utvecklats under året.

Den sammanställda redovisningen visar förutom kommunens egna verksamheter även de verksamheter som drivs i bolagsform och i kommunalförbund.

Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige i april.

De tre senaste årens årsredovisningar  finns att ladda hem.Om du önskar ett exemplar på papper eller från tidigare år kontaktar du redovisningenheten.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17

Relaterad information

Kontakt

Lars Bergqvist
Redovisningsansvarig
Telefon:  0501-75 5014
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2017PDF

Kortversioner årsredovisning

Årsredovisning förenklad 2018PDF

Årsredovisning förenklad 2017PDF