Budget

Kommunfullmäktige fattar i juni beslut om kommande års driftbudget samt plan för de två påföljande åren. Beslut fattas även för kommande års investeringsbudget samt plan för de fyra påföljande åren.

Hur hög är skatten i vår kommun?

Skattesatsen är för närvarande 21,26 kronor.

De tre senaste årens budgetdokument finns att ladda hem. Om du önskar ett exemplar på papper eller från tidigare år kontaktar du ekonomiavdelningen.

Sidan senast uppdaterad: