Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Delårsrapport

Vid tre tillfällen under året lämnas en årsprognos och årsbokslut från respektive nämnd. Vid det andra prognostillfället (tertial 2) lämnas dessutom en delårsrapport.

De två senaste årens delårsrapporter finns att ladda hem. Om du önskar ett exemplar på papper eller från tidigare år kontaktar du redovisningsenheten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28 14.39

Relaterad information

Kontakt

Lars Bergqvist
Redovisningschef
Telefon:  0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Delårsrapport 2018 PDF

Tertial 2 Delårsrapport med årsprognos 2019PDF