Information om coronaviruset

På denna sida och undersidor har vi samlat information riktad till olika målgrupper om coronaviruset, rekommendationer för att minska smittspridning, Mariestad kommuns förebyggande åtgärder och vad som gäller i våra verksamheter. Informationen uppdateras löpande.

Sidan senast uppdaterad:

Merparten av åtgärderna mot covid-19 upphör den 9 feburari

En ökad vaccinationstäckning i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom bidrar till att belastningen på samhället har minskat. Merparten av åtgärderna upphör därför från och med den 9 februari.

Återgång till arbetsplatserna bör ske successivt för att motverka smittspridning och sjukdom i dessa grupper.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

 • Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.
 • Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.
 • Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.
 • Råden till arbetsgivare.
 • Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.
 • Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna
De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Förlängda restriktioner till och med den 9 februari

De restriktioner som infördes den 12 januari ligger kvar till den 9 februari, varpå regeringen tar ett nytt beslut. Anledningen är en mycket hög smittspridning.

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrade förhållningsregler om att stanna hemma från arbete eller skola gäller från och med 20 januari

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler åtgärder införs mot ökad smittspridning av covid-19 från och med 12 januari

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. För att minska smittspridningen inför Folkhälsomyndigheten och regeringen en rad nya åtgärder.

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid, för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Åtgärder från och med 23 december

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om en rad nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.


Nya smittskyddsåtgärder från och med 8 december

Från och med den 8 december 2021 införs i ett första steg ytterligare smittskyddsåtgärder som kommer att gälla tillsammans med de rekommendationer som redan gäller idag.

 • Till arbetsgivare att möjliggöra att anställda i viss utsträckning kan arbeta hemifrån. Regeringen avser att ge ett uppdrag till de statliga myndigheterna avseende detta.
 • Till lärosäten, såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning, om att bedriva undervisning på plats, men vidta smittskyddsåtgärder som till exempel att hålla avstånd vid större samlingar.
 • Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid till exempel konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
 • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
 • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
 • Till resenärer om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
 • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Det finns fler åtgärder i ytterligare steg att införa om läget skulle försämras ytterligare som presenteras i åtgärdsplanen. Vid en situation med en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning kan det som ett andra steg dessutom vara aktuellt med fler åtgärder. Vid en situation med mycket hög smittspridning och en mycket hög vårdbelastning kan det i ett tredje steg dessutom vara aktuellt med ytterligare smittskyddsåtgärder. 

Regeringen presenterar åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021 - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december

Gäller i hela landet tills vidare.

Allmänna råd och rekommendationer covid-19 - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheternas information om viruset

Via nedanstående länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Allmänna frågor och svar om coronaviruset och covid-19
Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se samlar information från myndigheterna.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskyddet Västra Götalands information till allmänhet och vårdgivare.
Smittskyddet Region Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om coronaviruset skrivet på Lättläst
Lättläst om corona Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om corona på teckenspråk
Teckenspråkstolkad information om coronaviruset krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var källkritisk

För att förhindra ryktesspridning och spekulationer är det viktigt att du är källkritisk och endast delar information från säkra, bekräftade källor. Informationen på länkarna ovan är sådana källor.

Telefonnummer att ringa vid frågor

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Sök i första hand svar på dina frågor via myndigheternas webbplatser, se länkar ovan.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 dit du kan ställa allmänna frågor om coronavisuset.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Mer information om corona på mariestad.se

Under denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.