Information om coronaviruset

På denna sida och undersidor har vi samlat information riktad till olika målgrupper om coronaviruset, rekommendationer för att minska smittspridning, Mariestad kommuns förebyggande åtgärder och vad som gäller i våra verksamheter. Informationen uppdateras löpande.

Sidan senast uppdaterad:

Anpassning av restriktioner steg tre

Börjar att gälla den 15 juli

 • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel i en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst en meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.
 • Passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser försvinner.

Mer om anpassning av smittskyddsåtgärder:
Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassning av restriktioner från 15 juli Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassning av restriktioner steg två

Börjar att gälla den 1 juli.

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Läs mer om anpassning av smittskyddsåtgärder på:
Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassning av restriktioner från 1 juli Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassning av restriktioner steg ett

Börjar att gälla den 1 juni.

 • Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller bland annat gudstjänster, teaterföreställningar och fotbollsmatcher.
 • Öppettider för restauranger och andra serveringsställen förlängs till klockan 22.30. Max fyra personer per bord och minst en meters avstånd mellan sällskapen gäller fortfarande.
 • Det är möjligt att delta i läger, cuper, matcher och idrottstävlingar i mindre skala.
 • Motionslopp och liknande med högst 150 som deltar samtidigt kan genomföras.
 • När det gäller privata träffar, fester och middagar rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortfarande umgänge med en mindre, nära krets. Fortfarande gäller max 8 personer vid privat fest i hyrd lokal.
 • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Krav på smittskyddsåtgärder ligger kvar på den som ansvarar för verksamheten.
 • Vuxna som studerar vid till exempel högskola, universitet, folkhögskola eller komvux kan stegvis återgå till undervisning på plats.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Regleringen av gym-och sportanläggningar, badhus och handelsplatser med mera med ett maxantal besökare beräknat på ytan ligger kvar. Maxantalet 500 personer, som gällt de största anläggningarna, ersätts med ett krav på en särskild riskbedömning.

Läs mer om max antal deltagare i olika sammanhang här:
Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärpta regionala rekommendationer

Just nu gäller inga skärpta restriktioner i vårt län.

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Gäller i hela landet från och med 14 december tills vidare.

Nationella allmänna råd och rekommendationer - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheternas information om viruset

Via nedanstående länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Allmänna frågor och svar om coronaviruset och covid-19
Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se samlar information från myndigheterna.
Krisinformation.se Aktuellt om Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskyddet Västra Götalands information till allmänhet och vårdgivare.
Smittskyddet Region Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om coronaviruset skrivet på Lättläst
Lättläst om corona Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om corona på teckenspråk
Teckenspråkstolkad information om coronaviruset krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Var källkritisk

För att förhindra ryktesspridning och spekulationer är det viktigt att du är källkritisk och endast delar information från säkra, bekräftade källor. Informationen på länkarna ovan är sådana källor.

Telefonnummer att ringa vid frågor

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Sök i första hand svar på dina frågor via myndigheternas webbplatser, se länkar ovan.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 dit du kan ställa allmänna frågor om coronavisuset.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 vardagar klockan 8.00-16.30.

Mer information om corona på mariestad.se

Under denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.