Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Evenemang och fritidsaktiviteter

Här informerar vi om det som rör evenemang, fritidsaktiviteter och liknande kopplat till rådande situation med coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-10 11.56

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken vid evenemang aktiviteter och bör vidtas:

  • Genomför en riskbedömning.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit.
  • Information om allmänna hygienråd, till exempel affischer. Särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den svenska regeringen har som en skyddsåtgärd fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från den 29 mars gäller begränsningen ett maxantal på 50 personer. Detta gäller alltså det som enligt lag benämns som offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, för privara sammankomster gäller inte detta utan istället personligt ansvar. Läs mer på Regeringens webbplats.

Information och länkar

Svenska fotbollsförbundet öppnar för publik på max 50 personer vid vissa matcherlänk till annan webbplats

Idrottstävlingar och matcher tillåts från och med 14 junilänk till annan webbplats

Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer -Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Regeringens beslut om större evenemang - Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Rekommendationer vid idrott och träningsanläggningar - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Nyhet om allmänna råd för idrott och träningsanläggningar 2020-04-01 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Samlad information om coronaviruset och idrottsrörelsen - Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats

Sommarkollo

Folkhälsomyndigheten säger att kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Läs mer om riskbedömning på Folkhälsomyndighetens webbplats på länk ovan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-10 11.56

Relaterad information

Kontakt

Johan broberg Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.