Evenemang och fritidsaktiviteter

Här informerar vi om det som rör evenemang, fritidsaktiviteter och liknande kopplat till rådande situation med coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Sidan senast uppdaterad:

Till följd av de skärpta råd som har gällt i Västra Götaland har Mariestads kommun vidtagit följande åtgärder. Åtgärderna gäller tills vidare:

 • Alla kommunala idrottshallar stängs.
 • Biblioteket stängs.
 • Badhuset stängs. (Undantag för simundervisning för grundskolan och övrig simskola för barn under 15 år).
 • Fritidsgårdarna Elvärket och Blåbäret stängs.
 • Museet stängs.
 • Teatern stängs.
 • Rehabbadet stängs. (Undantag för simundervisning för grundskolan).
 • Ökad rondering av Securitas på stan.
 • Extra tillsyn på restauranger.
 • Extrastäd i servicebyggnader i hamnen.
 • Extra kommunikationsinsatser mot grupper som har annat förstaspråk än svenska.
 • Extra kommunikationsinsatser mot ungdomar (och deras föräldrar) om att undvika fester och sociala sammankomster.
 • Bemanning på torghandel för att uppmana om att hålla avstånd.

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den 23 november beslutade Länsstyrelsen Västra Götaland att att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Maxantalet på 8 personer även ska gälla för sittande publik. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik.

Information och länkar

Ny pandemilag som påverkar bland annat föreningar
Tillsyn av nya covid-19-lagen - Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen, Folkhälsomyndigheten 18 decemberlänk till annan webbplats

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november - LÄnsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens beslut om större evenemang - Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Rekommendationer vid idrott och träningsanläggningar - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Samlad information om coronaviruset och idrottsrörelsen - Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats

Sommarkollo

Folkhälsomyndigheten säger att kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Läs mer om riskbedömning på Folkhälsomyndighetens webbplats på länk ovan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Johan broberg Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.