Evenemang och fritidsaktiviteter

Här informerar vi om det som rör evenemang, fritidsaktiviteter och liknande kopplat till rådande situation med coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Sidan senast uppdaterad:

Från och med fredagen den 5 februari tillåts idrotts- och fritidsaktiviteter i kommunens idrottshallar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Beslutet kommer efter att Folkhälsomyndigheten och regeringen öppnat för denna möjlighet.

Fredagen den 5 februari togs ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson, vilket innebär att kommunens egna verksamheter och föreningar kan återta sin verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. I övrigt hålls, i enlighet med tidigare fattat beslut, all icke-nödvändig kommunal verksamhet stängd.

Öppnar idrottshallar för barn och unga

Med anledning av Regeringens uppmaning till offentliga aktörer att återuppta verksamhet för barn och unga födda 2005 och senare, har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att kommunens idrottshallar och badhus, från och med måndagen den 25 januari, öppnas för kommunala och föreningsledda idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 och senare.

Beslutet som togs av kommunstyrelsens arbetsutskott på ett extrainsatt möte fredagen 22 januari, innebär att kommunens egna verksamheter och föreningar kan återta sin verksamhet för barn födda 2005 och senare, i kommunens idrottslokaler och i badhuset. Badhuset öppnas alltså inte för allmänheten utan endast för kommunens egen och föreningsledd barnverksamhet.

I övrigt hålls, i enlighet med tidigare fattat beslut, all icke-nödvändig kommunal verksamhet tills vidare stängd. Det innebär att:

  • bibliotek
  • teater
  • Vadsbo museum samt
  • fritidsgårdar, hålls fortsatt stängda

Läs mer om de skärpta nationella restriktioner som gäller från och med den 25 januari:

Ytterligare skärpta restriktioner - Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den 23 november beslutade Länsstyrelsen Västra Götaland att att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Maxantalet på 8 personer även ska gälla för sittande publik. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik.

Information och länkar

Ny pandemilag som påverkar bland annat föreningar
Tillsyn av nya covid-19-lagen - Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen, Folkhälsomyndigheten 18 decemberlänk till annan webbplats

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland från 24 november - LÄnsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens beslut om större evenemang - Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Rekommendationer vid idrott och träningsanläggningar - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Samlad information om coronaviruset och idrottsrörelsen - Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats

Sommarkollo

Folkhälsomyndigheten säger att kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Läs mer om riskbedömning på Folkhälsomyndighetens webbplats på länk ovan.