För dig som är äldre och anhörig

Med åldern ökar risken att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt att skydda äldre personer från att smittas av viruset.

Sidan senast uppdaterad:

Lättnader för personer som är vaccinerade

Följande rekommendationer är anpassade för dig som är vaccinerad med en dos och låtit tre veckor passera:

  • Du kan träffa friska människor från några olika hushåll och även inomhus. Du kan krama ditt barn och barnbarn, förutsatt att de inte har några symtom.
  • Du kan känna dig trygg med att röra dig lite friare i samhället, till exempel besöka butiker, gå till hårfrisören och gå på hälsokontroll. Men det är viktigt att du inte bidrar till att skapa trängsel i offentliga miljöer, butiker, på arbetsplatser eller i andra lokaler.
  • Du behöver inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19

Läs mer på:
Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinering mot covid-19 startade den 5 januari i Mariestad

Tisdagen den 5 januari inleddes vaccineringen mot covid-19 i Mariestads kommun. Vecka 1 ska samtliga boende på kommunens särskilda boenden vara vaccinerade.

Mariestads kommun fortsätter därefter att vaccinera inom den kommunala hälso- och sjukvården som sker i hemmet, vilket även inkluderar nära hushållskontakter.

Kommunerna planerar vaccineringen för boende på särskilda boenden och för dem som har hemsjukvård samt vuxna som bor tillsammans med personer som bor på särskilda boenden för äldre, eller med någon som har hemsjukvård. Övriga grupper ansvarar regionen för att vaccinera, det gäller även personal som arbetar inom vård och omsorg.

Besök på särskilt boende

Vid besök av anhörig behöver du anmäla i förväg.

Släpp inte in oanmälda personer som utger sig för att hjälpa

Du bör inte släppa in oanmälda personer som utger sig för att komma och hjälpa till. Kommunens personal kommer aldrig oanmäld. Vår vårdpersonal tar sig alltid in med nyckel. Alla förändringar kommuniceras direkt med den enskilde.

Praktisk hjälp för dig som äldre

På sidan Hjälp för äldre och andra riskgrupper kan du läsa om hur du som är över 70 kan få hjälp under coronapersioden. Se länk under Relaterad information här på sidan eller i menyn.

Teknisk hjälp

Har du frågor om hur man gör när man handlar på nätet, skaffar mobilt BankID eller har andra tekniska frågor, kontakta Biblioteket via telefon så kan deras DigidelCenter hjälpa dig. Telefonnummer finner du här på sidan under Relaterad information.

Låna böcker och få dem levererade

Om du inte kan komma till biblioteket eller har anhörig som kan låna åt dig kan du få böcker plockade efter dina önskemål och levererade hem till dig. Läs mer på bibliotekets sida, se länk under rubriken Relaterad information här på sidan.

Håll ut - det går över

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor.

Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, eller hålla kontakt via dator och sociala medier.

Åtgärderna för att begränsa nära kontakter gäller under en avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Läs mer om hur du kan minska din oro på Röda korsets webbplats. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Hjälp för dig som känner oro

Du som behöver någon att tala med kan ringa Svenska kyrkan 0501-390510 mellan kl 10-16 måndag till fredag, se även svenskakyrkan.se/mariestad.

Du kan även ringa Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33. Läs mer om Äldrelinjen på länken under Relaterad information här på sidan.

Information till dig som vårdar en närstående under coronaperioden

Under Relaterad information - Länkar här på sidan finner du information från Socialstyrelsen om anhöriga (du som vårdar en närstående). Stycket med information om anhöriga hittar du långt ned på sidan i länken.

FAQ Vanliga frågor om äldre och coronaviruset

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla äldre att, så långt det går, undvika fysiska sociala kontakter och folksamlingar. Kan du handla på onlinetjänst eller om har möjlighet att få hjälp med handling kan det vara ett bra alternativ för att inte behöva vistas i folksamlingar. Kommunen hjälper nu dig som inte har möjlighet att handla online eller få hjälp med handling av anhörig. Läs mer under rubriken Praktisk hjälp för dig som är äldre, längre upp på sidan.

Sedan den 31 mars gäller nationellt besöksförbud på samtliga särskilda boenden (gäller även korttidsboende). Detta för att särskilt skydda och minska risken för smitta av äldre personer. Alternativa sätt att träffas går att ordna, kontakta det boende din annhörig bor på. Endast personer i livets slutskede får ta emot besök av närmast anhöriga.

Besöksförbudet gäller inte seniorboenden (Björkgården, Humlet, Ekebo och Eklövet) då dessa är ordinära boenden som den boende själv bestämmer över. Är du över 70 år och bor i ordinärt boende bör du ändå vara försiktig med att ta emot besök, för att skydda dig mot smittorisk.

Kontakta boendet via telefon för att få uppdatering kring hur din närstående mår. Det kan också på vissa boenden finnas möjlighet att prata via Skype.

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos vårdstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser som till exempel promenader och liknande bort.

Mariestads kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. Skyddsutrustning används vid misstanke om smitta samt vid bekräftade fall av covid-19 vid nära vård och omsorgsarbete. Skyddsvisir används vid ansiktsnära vård. Verksamheten är förberedd och det finns smittskyddsutrustning att använda.

Mariestads kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. I dessa ingår, förutom de hygienrutiner som alltid gäller, även tydliga instruktioner om att personalen stannar hemma om de uppvisar minsta symtom som snuva, hosta eller feber. Personal som varit sjuka provtas för covid-19 nnan de återgår i arbete om minsta symtom kvarstår. Förutom basskyddsutrustning används även visir vid ansiktsnära vård.

Vid konstaterat fall av av covid-19 finns tydliga rutiner hur detta ska hanteras. Arbetet sker i samverkan med Primärvården, Smittskydd och Vårdhygien i Västra Götalandsregionen. Kommunen följer de vårdhygienrutiner som är framtagna.

Kommunen har inrättat en speciellt personalgrupp som kommer att arbeta med brukare som drabbats av covid-19. I teamet arbetar ett begränsat antal medarbetare, som endast vårdar covid-19patienter.

På Kolarebackens korttidsboende finns det tio platser för de covid-19patienter som inte kan vara kvar hemma eller som kommer från sjukhuset och behöver vårdas.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jonathan Ryman
Säkerhetssamordnare   
Telefon: 0506-362 98 
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Karin Utbo
Chef sektor stöd och omsorg
Telefon:0501-

Förfrågningar praktisk hjälp till äldre

Telefon: 0501-75 69 69

Teknisk hjälp på biblioteket

Telefon: 0501-75 58 00 (telefontid under bibliotekets öppettider)

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.

Länkar

Hjälp för äldre och andra riskgrupper

Tips och råd för att minska din oro - Röda Korsetlänk till annan webbplats

Äldrelinjen - MINDlänk till annan webbplats

Socialstyrelsen - Anhöriga (du som vårdar en närstående) under coronaperiodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster