Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För dig som är äldre och anhörig

Med åldern ökar risken att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt att skydda äldre personer från att smittas av viruset.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-09 14.17

Besöksförbud på särskilda boenden

Sedan den 31 mars gäller nationellt besöksförbud på samtliga särskilda boenden (gäller även korttidsboende). Detta för att särskilt skydda och minska risken för smitta av äldre personer. Endast personer i livets slutskede får ta emot besök av närmast anhöriga. Besöksförbudet gäller inte seniorboenden (Björkgården, Humlet, Ekebo och Eklövet) då dessa är ordinära boenden som den boende själv bestämmer över. Är du över 70 år och bor i ordinärt boende bör du ändå vara försiktig med att ta emot besök, för att skydda dig mot smittorisk.

Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att begränsa kontakter med andra människor och folksamlingar så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Släpp inte in oanmälda personer som utger sig för att hjälpa

Du bör inte släppa in oanmälda personer som utger sig för att komma och hjälpa till. Kommunens personal kommer aldrig oanmäld. Vår vårdpersonal tar sig alltid in med nyckel. Alla förändringar kommuniceras direkt med den enskilde.

Praktisk hjälp för dig som äldre

Vi hjälper dig som är äldre (eller i annan riskgrupp) med praktiska insatser som du själv inte klarar av till följd av läget med coronaviruset. Hjälpen ges till personer som inte kan få hjälp av anhöriga, bekanta eller kan lösa behovet på annat sätt, till exempel onlinehandling. (På sidan Hjälp för äldre och andra riskgrupper i menyn finns informatiopn om onlinehandling och annan hjälp)

Vi kan exempelvis hjälpa dig med:

  • Handla mat (om du inte kan beställa via butikernas/apotekens onlinetjänster).
  • Köra hem mat (om du inte har någon som kan hämta).
  • Andra praktiska göromål.

Vi tar emot förfrågningar måndag-fredag klockan 8.00-16.30 på nummer 0501-75 69 69.

Stödteamet Mariestads kommun ansvarar för hjälpinsatserna. Vi samarbetar med frivilligorganisationer, exempelvis Svenska Kyrkan.

Teknisk hjälp

Har du frågor om hur man gör när man handlar på nätet, skaffar mobilt BankID eller har andra tekniska frågor, kontakta Biblioteket via telefon. Telefonnummer finner du här på sidan under Relaterad information.

Låna böcker och få dem levererade

Om du inte kan komma till biblioteket eller har anhörig som kan låna åt dig kan du få böcker plockade efter dina önskemål och levererade hem till dig. Läs mer på bibliotekets sida, se länk under rubriken Relaterad information här på sidan.

Restauragerna på Humlet och Björkgården stängda för allmänheten

Just nu är restaurangerna på Humlet och Björkgården endast öppna för bara de boende.

FAQ Vanliga frågor om äldre och coronaviruset

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla äldre att, så långt det går, undvika sociala kontakter och folksamlingar. Kan du handla på onlinetjänst eller om har möjlighet att få hjälp med handling kan det vara ett bra alternativ för att inte behöva vistas i folksamlingar. Kommunen hjälper nu dig som inte har möjligthet att handla online eller få hjälp med handling av anhörig. Läs mer under rubriken Praktisk hjälp för dig som är äldre, längre upp på sidan.

Sedan den 31 mars gäller nationellt besöksförbud på samtliga särskilda boenden (gäller även korttidsboende). Detta för att särskilt skydda och minska risken för smitta av äldre personer. Kontakta det särsklilda boende din närstående bor på och hör om det finns möjlighet att prata via Skype. Endast personer i livets slutskede får ta emot besök av närmast anhöriga.

Besöksförbudet gäller inte seniorboenden (Björkgården, Humlet, Ekebo och Eklövet) då dessa är ordinära boenden som den boende själv bestämmer över. Är du över 70 år och bor i ordinärt boende bör du ändå vara försiktig med att ta emot besök, för att skydda dig mot smittorisk.

Kontakta boendet via telefon för att få uppdatering kring hur din närstående mår. Det kan också på vissa boenden finnas möjlighet att prata via Skype.

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos vårdstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser som till exemepel promenader och liknande bort.

Mariestads kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. Skyddsutrustning används endast vid av läkare bekräftat fall av covid-19. Verksamheten är förberedd och har smittskyddsutrustning att använda om vi får bekräftade fall.

Mariestads kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. I dessa ingår, förutom de hygienrutiner som alltid gäller, även tydliga instruktioner om att personalen stannar hemma om de uppvisar minsta symtom som snuva, hosta eller feber.

Om verksamheterna skulle få ett konstaterat fall av covid-19 finns tydliga rutiner hur detta ska hanteras. Arbetet sker i samverkan med Primärvården, Smittskydd och Vårdhygien i Västra Götalandsregionen. Kommunen följer de vårdhygienrutiner som är framtagna.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-09 14.17

Relaterad information

Kontakt

Annika Björklund
Kommunikationschef
Telefon: 0501-75 58 62
E-post: Annika Björklund

Förfrågningar praktisk hjälp till äldre

Telefon: 0501-75 69 69

Teknisk hjälp på biblioteket

Telefon: 0501-75 58 00 (telefontid under bibliotekets öppettider)

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens versamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.

Länkar

Hjälp fär äldre och andra riskgrupper