För förskola och skola

Här informerar vi om vad som gäller för skolorna i Mariestads kommun med anledning av coronaviruset.

Sidan senast uppdaterad:

Om situationen i Mariestad ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, grundskola och särskola kommer det att kommuniceras via lärplattform och på mariestad.se. Håll dig uppdaterad och följ dessa kanaler.

Beslut om stängning av skola kan endast fattas av kommunens politiker på rekommendation från expertis från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten.

Närundervisning för gymnasiet

Närundervisning gäller på Vadsbogymnasiet från och med höstterminens start.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Om någon i hushållet (i familjen) har konstaterad covid-19 rekommenderas att även symptomfria barn och elever i för- och grundskola samt gymnasieskolan stannar hemma.

För mer information: Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

FAQ Vanliga frågor om vad som gäller i Mariestads kommunala för- och grundskolor

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Vid negativt provsvar
Återgång till skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.

Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits
Ett barn som inte ingår i en smittspårning:
Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom, för att kunna återgå tidigare än efter 7 dygn. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

Utifrån dagens kunskapsläge bedöms att barns smittsamhet vid covid-19 är lägre än den är för vuxna. En sammanvägd värdering av risk och nytta är därför att
barn som inte testats för covid-19, till skillnad från vuxna, kan återgå till ordinarie verksamhet även om det inte gått 7 dygn sedan insjuknandet. Det gäller endast under förutsättning att barnet varit helt utan symtom i 2 dygn. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Ett barn som ingår i en smittspårning:
Till exempel barn i förskola, grundskola eller hushåll, ska i princip alltid provtas vid misstänkta symtom. Om ett barn av olika anledningar inte blir provtaget, gäller i detta fall att det betraktas som misstänkt covid-19-positivt och behöver då stanna hemma i minst 7 dagar efter symtomdebut men ska också vara feberfritt och allmänt förbättrat i minst 2 dygn.

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Barn som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber (även lindriga symtom) ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Syskon till sjukt barn går till förskola/skola så länge hen inte har symtom. Har någon i hushållet fått ett positivt svar på covid-19 ska alla i hushållet vara i karantän i 7 dagar och testa sig. . Symptomfria barn kan gå tillbaka till skolan efter ett negativt provsvar.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad: