För förskola och skola

Här informerar vi om vad som gäller för skolorna i Mariestads kommun med anledning av coronaviruset.

Sidan senast uppdaterad:

Om situationen i Mariestad ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, grundskola och särskola kommer det att kommuniceras via lärplattform och på mariestad.se. Håll dig uppdaterad och följ dessa kanaler.

Beslut om stängning av skola kan endast fattas av kommunens politiker på rekommendation från expertis från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten.

Beslut om fortsatt distansundervisning för årskurs 7 under vecka 17

För Tunaholmsskolan och Högelidsskolan innebär det att årskurs 7 har sin undervisning på distans under vecka 17.På Högelidsskolan kommer även årskurs 7 och 9 ha distansundervisning onsdagen den 28 april, med anledning av att årskurs 6 kommer till lokalerna för slöjd- och hem- och konsumentkunskap.

Läs mer i nyhet kring beslutet

Vadsbogymnasiets Årskurs 3 börjar med 100% närundervisning 26 april

Från och med den 26 april kommer samtliga elever i årskurs 3 samt IM att ha 100% närundervisning. Årskurs 1 och 2 kommer fortsatt ha växelvis närundervisning och fjärr/distansundervisning. Gymnasiesärskolan berörs inte av beslutet då de eleverna redan idag har 100% närundervisning. Schema för vilka dagar klasserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska ha närundervisning läggs ut på Bryggan under onsdag 21 april.

Läs mer i nyhet på Vadsbogymnasiets webbplats.länk till annan webbplats


Fortsatt växelvis distans- och närundervisning för högstadiet och Vadsbogymnasiet även vecka 16

Gymnasiet

Vadsbogymnasiet fortsätter med växelvis distansundervisning till och med 23 april.

Läs mer på Vadsbobymnasiets webbplatslänk till annan webbplats.

Högstadiet

Högstadets årskurser 7-8 fortsäter med växelvis distansundervisning till och med 23 april.

Vecka 15: Distansundervisning för årskurs 7. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 8.
Vecka 16: Distansundervisning för årskurs 8. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 7.

Årskurs 9 fortsätter att ha undervisning på plats i skolan.

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 december kommit med ny rekommendation angående barns och elevers vistelse i förskola och grundskola i de fall någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Om någon i hushållet (i familjen) har konstaterad covid-19 rekommenderas att även symptomfria barn och elever i för- och grundskola stannar hemma. Sedan tidigare gäller denna rekommendation för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

För mer information: Folkhälsomyndigheten, Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19länk till annan webbplats

FAQ Vanliga frågor om vad som gäller i Mariestads kommunala för- och grundskolor

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Vid negativt provsvar
Återgång till skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.

Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Barn som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber (även lindriga symtom) ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Syskon till sjukt barn går till förskola/skola så länge hen inte har symtom. Har någon i hushållet fått ett positivt svar på covid-19 ska alla i hushållet vara i karantän i 7 dagar och testa sig. Mer information skickas ut av Folkhälsomyndigheten med provsvaret. Symptomfria barn kan gå tillbaka till skolan efter ett negativt provsvar.

Rektor eller skolan kan inte avgöra vad som gäller kring barnets eller anhörigs hälsotillstånd. Kontakta barnets läkare för rådgivning om barnet ska vistas i förskola eller skola.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller har sjukdomssymtom. Skolplikten gäller så länge inget annat meddelas.

Eftersom din förskole-/fritidshemsplats hålls till förfogande och inte kan upplåtas till annat barn betalas avgiften inte tillbaka. Detta gäller tills eventuellt annat beslut tas av myndighet på nationell nivå.

Mariestads kommun har beslutat att barn vars föräldrar blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 vistelsetid på förskolan per vecka. Om föräldern arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

Beslutet gäller under förutsättning att förskolans verksamhet inte stängs på grund av nationella eller lokala beslut.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.

Länkar

Folkhälsomyndigheten information förskolor och skolorlänk till annan webbplats

Skolverket information förskolor och skolorlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrift om omsorg för barn med föräldrar i samhällsviktigt yrke, i det fall skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet stänger . MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster