Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För förskola och skola

Här informerar vi om vad som gäller för skolorna i Mariestads kommun med anledning av coronaviruset.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-15 13.27

Om situationen i Mariestad ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, grundskola och särskola kommer det att kommuniceras via lärplattform och på mariestad.se. Håll dig uppdaterad och följ dessa kanaler.

Beslut om stängning av skola kan endast fattas av kommunens politiker på rekommendation från expertis från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten.

Detta gäller för barn som går i förskola/grundskola/särskola

Skolplikten gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt.

  • Vid symtom som snuva, hosta och feber ska barnet stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom.
  • Friska barn utan symtom går till förskola/skola.

Utbildning för gymnasium, vuxenutbildning och YH-utbildning

Mariestads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Från och med 15 juni bedrivs utbildning för gymnasiet i ordinarie verksamhet.

Schemat för höstterminen Vadsbogymnasiet kommer att publiceras på Vadsbogymnasiets webbplats under augusti.

Information till vårdnadshavare på Vadsbogymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FAQ Vanliga frågor om vad som gäller i Mariestads kommunala för- och grundskolor

Personer som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber (även lindriga symtom) ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Barnet ska vara hemma minst två dygn timmar efter sista symtom. Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats. Meddela din förskola eller skola varför ditt barn är hemma. Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Barn som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber (även lindriga symtom) ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Syskon till sjukt barn går till förskola/skola så länge hen inte har symtom.

Rektor eller skolan kan inte avgöra vad som gäller kring barnets eller anhörigs hälsotillstånd. Kontakta barnets läkare för rådgivning om barnet ska vistas i förskola eller skola.

Barnet ska ha varit symtomfri i minst två dagar efter sista symtom innan hen kommer tillbaka till förskolan/skolan. Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller har sjukdomssymtom. Skolplikten gäller så länge inget annat meddelas.

Eftersom din förskole-/fritidshemsplats hålls till förfogande och inte kan upplåtas till annat barn betalas avgiften inte tillbaka. Detta gäller tills eventuellt annat beslut tas av myndighet på nationell nivå.

Mariestads kommun har beslutat att barn vars föräldrar blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 vistelsetid på förskolan per vecka. Om föräldern arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

Beslutet gäller under förutsättning att förskolans verksamhet inte stängs på grund av nationella eller lokala beslut.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-15 13.27

Relaterad information

Kontakt

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.

Länkar

Folkhälsomyndigheten information förskolor och skolorlänk till annan webbplats

Skolverket information förskolor och skolorlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrift om omsorg för barn med föräldrar i samhällsviktigt yrke, i det fall skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet stänger . MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster