Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För förskola och skola

Med anledning av coronaviruset gäller följande för skolorna i Mariestads kommun. Undervisning bedrivs som vanligt i förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola. Undervisning i gymnasium, vuxenutbildning och YH-utbildning bedrivs tills vidare på distans.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-09 14.17

Om situationen i Mariestad ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, grundskola och särskola kommer det att kommuniceras via lärplattform och på mariestad.se. Håll dig uppdaterad och följ dessa kanaler. Har barnet/eleven vistas i något av de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut ska rektor informeras.

Beslut om stängning av skola kan endast fattas av kommunens politiker på rekommendation från expertis från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten.

Detta gäller för barn som går i förskola/grundskola/särskola

Skolplikten gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt.

  • Vid symtom som snuva, hosta och feber ska barnet stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom.
  • Friska barn utan symtom går till förskola/skola.

Distansutbildning för gymnasium, vuxenutbildning och YH-utbildning

Mariestads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Från och med 18 mars bedrivs utbildning för gymnasiet, vuxenutbildning och YH-utbildning på distans. Detta gäller även SFI, Vara folkhögskola och TIA-projektet.

Distansutbildning medför ett stort ansvar på elev och vårdnadshavare. Vi förväntar oss att eleverna deltar i undervisningen enligt schema och att vårdnadshavare stöttar sitt barn i detta.

Information till vårdnadshavare om distansundervisningen på Vadsbogymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om distansundervisning på vuxenutbildningen

Information om distansundervisning på Dacapo Mariestadlänk till annan webbplats

Studiemedel

Regeringen uppger att så länge undervisning bedrivs (även på distans), och eleven deltar, betalas studiemedel ut som vanligt.

Detta gäller för gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan bedriver sin verksamhet i skolans lokaler enligt ordinarie schema.

FAQ Vanliga frågor om vad som gäller i Mariestads kommunala för- och grundskolor

Personer som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber (även lindriga symtom) ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Meddela din förskola eller skola varför ditt barn är hemma. Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rektor eller skolan kan inte avgöra vad som gäller kring barnets eller anhörigs hälsotillstånd. Kontakta barnets läkare för rådgivning om barnet ska vistas i förskola eller skola.

Barnet ska ha varit symtomfri i två dagar efter sjukdom innan hen kommer tillbaka till förskolan/skolan.

Beslut om stängning av förskola och skola kan fattas nationellt eller regionalt genom ett regeringsbeslut. På kommunnivå kan beslut om skolstängning endast fattas av kommunens politiker på rekommendation från expertis från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Någon sådan rekommendation finns inte i dagsläget.

Om situationen i Mariestad ändras så att det fattas beslut om verksamhetsförändring i förskola och skola kommer det att kommuniceras via lärplattform och på mariestad.se. Håll dig uppdaterad och följ dessa kanaler.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk, har sjukdomssymtom eller om eleven (till exempel via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen. Skolplikten gäller så länge inget annat meddelas.

Det är inte kommunen som styr över detta. Men, den nya lagstiftning som beslutades den 19 mars ger regeringen möjlighet att göra undantag från bland annat de krav som finns när det gäller tillfällig föräldrapenning, det som kallas för vab. Regeringen har gått ut med information om att någon form av ekonomisk kompensation utifrån denna lagstiftning kommer att betalas ut till de familjer som påverkas av ett beslut om skolstängning.

Eftersom din förskole-/fritidshemsplats hålls till förfogande och inte kan upplåtas till annat barn betalas avgiften inte tillbaka. Detta gäller tills eventuellt annat beslut tas av myndighet på nationell nivå.

Mariestads kommun har beslutat att barn vars föräldrar blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 vistelsetid på förskolan per vecka. Om föräldern arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

Beslutet gäller under förutsättning att förskolans verksamhet inte stängs på grund av nationella eller lokala beslut.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-09 14.17

Relaterad information

Kontakt

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens versamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.

Länkar

Folkhälsomyndigheten information förskolor och skolorlänk till annan webbplats

Skolverket information förskolor och skolorlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster