För förskola och skola

Här informerar vi om vad som gäller för skolorna i Mariestads kommun med anledning av coronaviruset.

Sidan senast uppdaterad:

Om situationen i Mariestad ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, grundskola och särskola kommer det att kommuniceras via lärplattform och på mariestad.se. Håll dig uppdaterad och följ dessa kanaler.

Beslut om stängning av skola kan endast fattas av kommunens politiker på rekommendation från expertis från smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen eller Folkhälsomyndigheten.

Vadsbogymnasiet återgår till växelvis distans- och närundervisning

Efter en vecka med total distansundervisning återgår nu gymnasiets 3-åriga program till växelvis distans- och närundervisning den 1-12 mars.

Smittskydd Västra Götaland återgår till sin rekommendation om att gymnasieskolor ska ha maximalt 20% närundervisning från och med vecka 9. Mariestads kommun följer Smittskydd Västra Götalands rekommendation, vilket innebär att Vadsbogymnasiet kommer att ha maximalt 20% närundervisning till och med den 12 mars.

Läs mer i nyhet på Vadsbogymnasiets webbplats.

Vadsbogymnasiets webbplatslänk till annan webbplats

Högstadiet övergår till växelvis distansundervisning för årskurs 7-8

Högstadieeleverna i årskurs 7-8 kommer den 1-14 mars att ha viss undervisning på distans.

Vecka 9: Distansundervisning för årskurs 8. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 7
Vecka 10: Distansundervisning för årskurs 7. Ordinarie undervisning på skolan för årskurs 8

Årskurs 9 omfattas inte av beslutet utan har undervisning som vanligt under dessa veckor.

Läs mer i nyhet och på InfoMentor.

Högstadiet övergår till växelvis distansundervisning, nyhet

Total distansundervisning på Vadsbogymnasiet vecka 8

Från och med tisdagen den 23 februari övergår gymnasiets 3-åriga program, samt Introduktionsprogrammen (IM), till distans/fjärrundervisning. Beslutet gäller vecka 8 (23-26 februari) men kan komma att förlängas. Beslutet berör inte gymnasiesärskolans verksamhet.

Orsaken till det nya beslutet är nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland där de rekommenderar regionens högstadier och gymnasieskolor att övergå till 100% fjärr/distansundervisning under vecka 8.

Läs mer i nyhet på Vadsbogymnasiets webbplats.

Vadsbogymnasiets webbplatslänk till annan webbplats

Fortsatt distans- och närundervisning för Vadsbogymnasiet till och med 14 mars

Smittskydd Västra Götaland förlänger sin rekommendation om att gymnasieskolor ska ha maximalt 20% närundervisning. Mariestads kommun följer Smittskydd Västra Götalands rekommendation, vilket innebär att Vadsbogymnasiet kommer att ha maximalt 20% närundervisning till och med den 12 mars.

Mer information finns på Vadsbogymnasiets webbplats.

Vadsbogymnasiets webbplatslänk till annan webbplats

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 1 december kommit med ny rekommendation angående barns och elevers vistelse i förskola och grundskola i de fall någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Om någon i hushållet (i familjen) har konstaterad covid-19 rekommenderas att även symptomfria barn och elever i för- och grundskola stannar hemma. Sedan tidigare gäller denna rekommendation för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

För mer information: Folkhälsomyndigheten, Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19länk till annan webbplats

FAQ Vanliga frågor om vad som gäller i Mariestads kommunala för- och grundskolor

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1–9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Vid negativt provsvar
Återgång till skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.

Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Om inget prov tagits
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Personer som är sjuka eller har symtom som hosta, feber, halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa, huvudvärk, diarré och kräkningar, ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Vid covid-19-symptom behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, kan barnet återgå till förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Barn som är sjuka eller har symtom som snuva, hosta eller feber (även lindriga symtom) ska stanna hemma för att undvika att smitta andra. Syskon till sjukt barn går till förskola/skola så länge hen inte har symtom.

Rektor eller skolan kan inte avgöra vad som gäller kring barnets eller anhörigs hälsotillstånd. Kontakta barnets läkare för rådgivning om barnet ska vistas i förskola eller skola.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller har sjukdomssymtom. Skolplikten gäller så länge inget annat meddelas.

Eftersom din förskole-/fritidshemsplats hålls till förfogande och inte kan upplåtas till annat barn betalas avgiften inte tillbaka. Detta gäller tills eventuellt annat beslut tas av myndighet på nationell nivå.

Mariestads kommun har beslutat att barn vars föräldrar blivit permitterade från sitt arbete har rätt till minst 15 vistelsetid på förskolan per vecka. Om föräldern arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna.

Beslutet gäller under förutsättning att förskolans verksamhet inte stängs på grund av nationella eller lokala beslut.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.