Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mariestads kommuns åtgärder

Mariestads kommun arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning. Vi informerar kommuninvånarna om viruset och om de beslut som tas och vidtar åtgärder för att hjälpa riskgrupper. Våra beslut baseras på myndigheternas rekommendationer.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-29 11.47

Detta gör vi bland annat:

 • Mariestads kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset. Förberedelser pågår för att kunna hantera en ökad spridning.
 • Vi informerar kommunens invånare om myndigheternas rekommendationer och våra egna åtgärder under pandemin.
 • Kommunens medarbetare ska undvika tjänsteresor och större sammankomster. Möten hålls så långt det går digitalt och medarbetare som kan arbetar i högre grad hemifrån.
 • Medarbetare med minsta sjukdomssymtom ska vara hemma.
 • Lokalvård utförs med högre frekvens än vanligt.
 • Pandemiplaner har tagits fram i verksamheterna för att kunna upprätthålla verksamhet även under stort personalbortfall.
 • Förberedande avtal har tecknats med arbetsgivarparter för att säkra personalförsörjning under ett eventuellt krisläge.
 • För att säkra kompetensförsörjning vid eventuellt stort personalbortfall pågår rekryteringsskampanj för att locka volontärer och tillfälligt anställda under coronaperioden.
 • Medarbetare, besökare, vårdnadshavare till barn i barnomsorg och skola samt elever informeras om rekommendationerna för minskad smittspridning av virus.
 • Vi hjälper dig som är äldre (eller i annan riskgrupp) med praktiska insatser som du själv inte klarar av till följd av läget med coronaviruset. Hjälpen ges till personer som inte kan få hjälp av anhöriga, bekanta eller kan lösa behovet på annat sätt.
 • Restaurangerna på Humlet och Björkgården är tills vidare stängda för allmänheten.
 • Vi har öppnat en telefonlinje för frågor rörande kommunens versamheter kopplat till corona och covid-19. (Se information under Relaterad information, Kontakt, på denna sida). Telefonlinjen är även bemannad med personal som kan svara på språken arabiska, franska, grekiska och spanska vissa timmar.
 • Biblioteket erbjuder generösare låneregler samt telefonstöd till personer som behöver hjälp att använda tjänster på nätet. De erbjuder även hemkörning av lånade böcker.
 • Vi har tagit fram rutiner för att kunna ge betalningsuppskov för företag i vissa särskilda fall.
 • Vi har inrättat en speciell personalgrupp som kommer att arbeta med brukare som drabbats av covid-19. Vi har även planerat för att ta emot brukare på Kolarebackens korttidsboende. Där finns det tio platser för de som inte kan vara kvar hemma eller kommer från sjukhuset, med ett begränsat antal medarbetare i gruppen.
 • För att hantera inköp som till exempel skyddsmaterial och annat under coronaperioden har en särskild inköpsorganisation för detta bildats.
 • Vi har öppnat en stödlinje för att kunna möta upp oroliga barn, ungdomar och föräldrar i coronaperioden.
 • Vi har förlängt den avgiftsfria tiden för parkering i centrum till 60 minuter istället för 30 minuter, för att stödja näringslivet.
 • Vi har anställt Kommunvärdar för att under sommaren. De ska öka tryggheten och bidra till att minska trängsel på platser där många människor rör sig, exempelvis i hamnen och på badplatser.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-29 11.47

Relaterad information

Kontakt

Johan broberg Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verksamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.