Övriga frågor om corona i kommunen

Här samlar vi vanliga frågor gällande coronaviruset kopplat till kommunen. Specifika frågor om förskola/skola, äldre samt företagare hittar du på övriga sidor i menyn

Sidan senast uppdaterad:

FAQ Vanliga frågor

På grund av patientsekretessen lämnar regionerna inte ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Regionen informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Vid bekräftade fall inom kommunens verksamheter så bekräftas de av kommunledningen. På grund av sekretess lämnas dock inte information ut om vilken specifik enhet det bekräftade fallet finns inom.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare som arbetar med människor i till exempel förskola, skola och vård är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Även personal som arbetar på andra arbetsplatser har fått tydliga instruktioner om handhygien.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om hen är sjuk. Vi håller så långt det går våra möten digitalt. Vi åker inte på tjänsteresor om de inte är absolut nödvändiga. Inom vård och omsorgs verksaheter följs särskilda riktlinjer.

Mer information om corona på mariestad.se

Tillsammans med denna sida finns fler sidor, riktade till specifika målgrupper. I mobiltelefon och surfplatta når du sidorna via mobilmenyn längst upp på sidan. Via stationär och bärbar dator når du sidorna via sidmenyn.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jonathan Ryman
Säkerhetssamordnare   
Telefon: 0506-362 98 
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Kommunens informationsnummer

Om du har frågor rörande kommunens verskamheter kopplat till corona och covid-19 kan du ringa vårt informationsnummer 0501-75 69 69 måndag-fredag klockan 8.00-16.30.