Öppna data

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här visar vi ett urval av dessa för Mariestads kommun.

Jämför data med nyckeltal från Kolada

Nedan kan du ta del av olika nyckeltal från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada gällande Mariestads kommun. Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kolada.se