Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kvalitetsarbete

Kvalitetsdokument och kvalitetsarbete

Mariestads kommun strävar efter att alla verksamheter inom kommunen ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. Genom medborgar- och brukarundersökningar, utvärderingar, kvalitetsuppföljningar och nyckeltal kommer vi i framtiden att arbeta mer systematiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete inom alla områden med utgångspunkt i den politiska styrningen.
I dokumenten här på sidan kan man läsa en redovisning av kvalitén i kommunen i jämförelse med övriga kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) jämförelser med andra kommuner

Organisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet. Resultaten från undersökningarna ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Kommunens Kvalitet i Korthet, förkortat KKiK består av fem viktiga kunskapsområden som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. De fem områdena som undersöks är:

Din kommuns tillgänglighet

Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällutvecklare

Resultat KKIK - jämförelse med andra kommuner

Under Dokument här på sidan finns resultatrapporten för alla deltagande kommuner 2015. Mariestads resultat finns även i en separat fil.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-15

Relaterad information

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post: Christina Olsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Resultatrapport kommunens kvalitet i korthet 2014PDF

Tillgänglighet 2014PDF        Trygghet 2014PDF           Delaktighet 2014PDF       
Effektivitet 2014PDF  Samhällsutvecklare 2014PDF  

Resultatrapport Kommuners Kvalitet i Korthet 2015PDF

Mariestads resultat 2015 PDF  

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan