Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkät om hälsa på lika villkor

Har du fått en enkät med frågor om hälsa? Då är du en av de 75 000 personer i Västra Götaland mellan 16-84 år som slumpmässigt valts ut att svara på enkäten Hälsa på lika villkor.

Hälsa på lika villkor? är en nationell enkätundersökning med frågor kring fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, trygghet och sociala relationer. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor samt att kunna följa förändringar över tid.

Västra Götalandsregionen gör vissa år ett tilläggsurval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser i länet. Instatserna syftar både till att främja hälsa och förebygga ohälsa. 2018 är ett år då ett sådant tilläggsurval gjorts och därför skickas extra många enkäter ut.

Undersökningen genomförs på webben, men det finns även möjlighet att svara på en pappersenkät som skickas med posten. Har du frågor om enkäten eller om hur man fyller i den, kan du läsa mer på folkhälsomyndighetens webbsida, www.vgregion.se/folkhalsoenkatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi hoppas att så många som möjligt av er som blivit ombedda att svara på enkäten tar er tid att göra det. Ju fler som svarar desto bättre underlag har vi då det ska planeras lämpliga insatser, inte bara på nationell och regional nivå utan även i vår egen kommun.

Gabriella Idholt
folkhälsostrateg

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-22