Organisation och kommundirektör

Organisationen arbetar med att se till att de beslut som politikerna fattar blir verklighet. Kommunen består av fyra sektorer. Personalen som arbetar på i en sektor är inte politiker utan vanliga anställda som arbetar med de dagliga frågorna i till exempel skolan, äldreomsorgen eller på biblioteket.

Kommundirektören har övergripande ansvar

Mariestad kommuns kommundirektör heter Susanne Wirdemo. Kommundirektören samordnar kommunens verksamheter och följer upp kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt är chef över sektorcheferna.

Kommunens ansvarsområden delas in i fyra sektorer.

  • Sektor ledning
  • Sektor samhällsbyggnad
  • Sektor stöd och omsorg
  • Sektor utbildning

HR och ekonomi är placerade sektorsövergripande.

På de här sidorna kan du läsa mer om de olika sektorerna, deras avdelningar och vilka arbetsuppgifter de ansvarar för. Du kan också se vilka som är chefer för de olika sektorerna och avdelningarna.

Kommundirektör

Susanne Wirdemo

Mallbild

Ekonomichef

Christina Olsson

Ekonomichef Christina Olsson

HR-chef

Per Johansson

HR-chef Per Johansson

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Susanne Wirdemo
Dkommundirektör
Telefon: 0501-75 50 60
E-post: Susanne Wirdemo

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 51 50
E-post: Christina Olsson

Per Johansson
HR-chef
Telefon: 0501-75 50 30
E-post: Per Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen