Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Organisation och kommunchef

Organisationen arbetar med att se till att de beslut som politikerna fattar blir verklighet. Kommunen består av fyra sektorer. Personalen som arbetar på i en sektor är inte politiker utan vanliga anställda som arbetar med de dagliga frågorna i till exempel skolan, äldreomsorgen eller på biblioteket.

Kommunchefen har övergripande ansvar

Mariestad kommuns kommunchef heter Kristofer Svensson. Kommunchefen samordnar kommunens verksamheter och följer upp kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt är chef över sektorcheferna.

Kommunens ansvarsområden delas in i fyra sektorer.

  • Sektor ledning
  • Sektor samhällsbyggnad
  • Sektor stöd och omsorg
  • Sektor utbildning

På de här sidorna kan du läsa mer om de olika sektorerna, deras avdelningar och vilka arbetsuppgifter de ansvarar för. Du kan också se vilka som är chefer för de olika sektorerna och avdelningarna.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-01

Relaterad information

Kontakt
Kristofer Svensson
Kommunchef
Telefon: 0501-75 50 60
E-post: Kristofer Svensson

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan