Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sektor ledning

Sektor lednings uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål och att följa upp de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Sektor ledning har ett helhetsperspektiv och ser till hela kommunorganisationen.

Sektor ledning arbetar med ledning, styrning och verksamhetsstöd, kommunikation, medborgarservice samt administration.

Sektor ledning ansvarar även för kulturfrågor, biblioteket, museum, teater samt fritidsverksamheten i kommunen med fritidsgårdar och badanläggningar.

Kommunstyrelsen sätter mål och visioner för verksamheten som avdelningarna utför och följer upp.

Chef för sektor ledning

Åsa Alvner

Chef sektor ledning Åsa Alvner

I sektor ledning ingår följande avdelningar

Kultur och fritid
Avdelningschef Tomas Ekström

 • Fritidsgårdar
 • Badanläggningar
 • Föreningsstöd och uthyrning av idrottshallar.
 • Stadsbibliotek
 • Muséer
 • Musikskola
 • Teater
 • Allmänkulturella frågor
Fritidschef Tomas Ekström

I sektorn ingår även följande enheter

 • Demokrati och administration
 • Kommunikation
 • Medborgarkontor
 • Digitaliseringsstrateg

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-26

Relaterad information

Kontakt

Åsa Alvner
Chef sektor ledning
Telefon: 0501-75 50 11
E-post: Åsa Alvner

Tomas Ekström
Fritidschef
Telefon: 0501-75 54 33
E-post: Tomas Ekström

Maria Henriksson
Kulturchef
Telefon: 0501-75 58 01
E-post: Maria Henriksson

Annika Björklund
Kommunikationschef
Telefon: 0501-75 58 62
E-post: Annika Björklund

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Lars Bergqvist
Redovisningschef
Telefon: 0501-75 50 14
E-post: Lars Bergqvist

Annsofie Hermansson
Enhetschef bemanningsenheten
Telefon: 0501-75 50 33
E-post: Annsofie Hermansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen