Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, tekniskt underhåll, gator och parker, kommunens fastigheter, miljö- och byggfrågor med mera.

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. 

Chef för sektor samhällsbyggnad

Per Garenius

Mallbild

I sektor samhällsbyggnad ingår följande

Verksamhet miljö och bygg
Gösta Lindmark

Chef miljö och bygg Gösta Lindmark

Verksamhet teknik
Teknisk chef Johan Myhrman

Teknisk chef Johan Myhrman

Tillväxtavdelning
Tillväxtchef Jonas Johansson

Utvecklingschef Jonas Johansson

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Chef sekttor samhällsbyggnad
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Gösta Lindmark
Miljö- och byggchef
Telefon: 0501-75 60 61
E-post: Gösta Lindmark

Jonas Johansson
Tillväxtchef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Johan Myhrman
Teknisk chef
Telefon: 0501-75 61 01
E-post: Johan Myhrman 

Ansvariga nämnder

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden