Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, tekniskt underhåll, gator och parker, kommunens fastigheter, miljö- och byggfrågor med mera.

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. 

Chef för sektor samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson

I sektor samhällsbyggnad ingår följande avdelningar

Miljö och bygg
Gösta Lindmark

Chef miljö och bygg Gösta Lindmark

Samhällsutveckling
Utvecklingschef Jonas Johansson

Utvecklingschef Jonas Johansson

Teknik
Teknisk chef Michael Nordin

Teknisk chef Michael Nordin

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Thomas Johansson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post:Thomas Johansson

Gösta Lindmark
Miljö- och byggchef
Telefon: 0501-75 60 61
E-post: Gösta Lindmark

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Michael Nordin
Teknisk chef
Telefon: 0501-75 61 29
E-post: Michael Nordin 

Ansvariga nämnder

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden