Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, tekniskt underhåll, gator och parker, kommunens fastigheter, miljö- och byggfrågor med mera.

Kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. 

Chef för sektor samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson

I sektor samhällsbyggnad ingår följande

Miljö och bygg
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist

Chef miljö och bygg Annika Kjellkvist

Samhällsutveckling
Utvecklingschef Jonas Johansson

Utvecklingschef Jonas Johansson

Teknik
Teknisk chef Michael Nordin

Teknisk chef Michael Nordin

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-20

Relaterad information

Kontakt
Thomas Johansson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post:Thomas Johansson

Annika Kjellkvist
Miljö- och byggchef
Telefon: 0501-75 60 61
E-post: Annika Kjellkvist

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Michael Nordin
Teknisk chef
Telefon: 0501-75 61 29
E-post: Michael Nordin 

Ansvariga nämnder
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden