Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Sektorn ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Socialchef Lotta Hjoberg är chef för sektor stöd och omsorg.

I sektor stöd och omsorg ingår följande avdelningar

 • Vård och omsorg
  Avdelningschef vård och omsorg: Britt Johansson

 • Individ och familjeomsorg
  Avdelningschef individ och familjeomsorg: Anette Karlsson

 • Bistånd
  Avdelningschef bistånd: Catharina Andersson

 • Arbetsmarknad
  Avdelningschef arbetsmarknadsenheten: Joakim Stier

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-31

Relaterad information

Kontakt

Lotta Hjoberg
Socialchef
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Lotta Hjoberg

Britt Johansson
Avdelningschef vård och omsorg
Telefon: 0501- 75 50 00
E-post: Britt Johansson

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Anette Karlsson

Catharina Andersson
Avdelningschef bistånd
Telefon: 0501-756560
E-post: Catharina Andersson

Joakim Stier
Arbetsmarknadschef
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Joakim Stier

Besöksadress:

Kyrkogatan 2
542 30 Mariestad

Postadress:

Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
542 86 Mariestad
Telefon: 0501-75 50 00
Fax: 0501-75 63 09

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan