Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Sektorn ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Chef för sektor stöd och omsorg

Socialchef Karin Utbo

Socialchef Karin Utbo

I sektor stöd och omsorg ingår följande avdelningar

Arbetsmarknad
Avdelningschef: Joakim Stier

Arbetsmarknadschef Joakim Stier

Bistånd
Avdelningschef: Catharina AnderssonAvdelningschef bistånd Catharina Andersson

Individ- och familjeomsorg
Avdelningschef: Anette Karlsson

Avdelningschef individ och familj Anette Karlsson

Vård och omsorg
Avdelningschef: Britt Johansson

Avdelningschef vård och omsorg Britt Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-26 13.22

Relaterad information

Kontakt

Socialchef
Karin Utbo
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Karin Utbo

Joakim Stier
Arbetsmarknadschef
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Joakim Stier

Catharina Andersson
Avdelningschef bistånd
Telefon: 0501-75 65 60
E-post: Catharina Andersson

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorg
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Anette Karlsson

Britt Johansson
Avdelningschef vård och omsorg
Telefon: 0501- 75 50 00
E-post: Britt Johansson

Besöksadress

Kyrkogatan 2
542 30 Mariestad

Postadress

Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
542 86 Mariestad
Telefon: 0501-75 50 00
Fax: 0501-75 63 09

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Kommunstyrelsen