Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Sektorn ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Chef för sektor stöd och omsorg

Socialchef Karin Utbo

Socialchef Karin Utbo

I sektor stöd och omsorg ingår följande avdelningar

Individ- och familjeomsorg
Barn och unga
Avdelningschef: Anette Karlsson

Avdelningschef individ och familj Anette Karlsson

Individ- och familjeomsorg
Vuxna och arbetsmarknadsenhet
Anitta Into

Avdelningschef individ och familj vuxen och arbetsmarknad Anitta Into

Vård och omsorg
Avdelningschef: Malin Wihlborg