Organisation och kommundirektör

Organisationen arbetar med att se till att de beslut som politikerna fattar blir verklighet. Kommunen består av sex förvaltningar. Personalen som arbetar på i en förvaltning är inte politiker utan vanliga anställda som arbetar med de dagliga frågorna i till exempel skolan, äldreomsorgen eller på biblioteket.

Kommundirektören har övergripande ansvar

Mariestad kommuns kommundirektör heter Susanne Wirdemo. Kommundirektören samordnar kommunens verksamheter och följer upp kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt är chef över förvaltningscheferna.

Kommunens ansvarsområden delas in i sex förvaltningar.

  • Staben
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Tekniska förvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen
  • Äldre- och omsorgsförvaltningen

HR och ekonomi är placerade förvaltningsövergripande.

På de här sidorna kan du läsa mer om de olika förvaltningarna, deras avdelningar och vilka arbetsuppgifter de ansvarar för. Du kan också se vilka som är chefer för de olika förvaltningarna och avdelningarna.

Kommundirektör

Susanne Wirdemo

Kommundirektör Susanne Wirdemo

Tf. Ekonomichef

Hans Nyström

HR-chef

Per Johansson

HR-chef Per Johansson