Äldre- och omsorgsförvaltningen

Äldre- och omsorgsförvaltningen ger omvårdnad och service till personer i kommunens särskilda boende, till personer i ordinärt boende samt funktionsstöd till barn- och vuxna.

Kommunal hälso- och sjukvård ger hälso- och sjukvårdande insatser till personer i det egna hemmet, upp till och med sjuksköterskenivå.
Insatserna ges även i kommunens särskilda boendeformer och biståndsbedömd dagverksamhet.

I avdelningen ingår även biståndsenheten.

Förvaltningschef

Anneli Åberg

Utvecklingschef Jonas Johansson

I äldre- och omsorgsförvaltningen ingår följande avdelningar:

Äldreomsorg
Avdelningschef: Selma Bandic

Funktionsstöd barn- och vuxna
Avdelningschef: Anette Karlsson

Utvecklingschef Jonas Johansson

Biståndsenheten
Biståndschef: Agneta Rönnkvist

Utvecklingschef Jonas Johansson

Hälso- och sjukvård
Avdelningschef/MAS: Pia Stenlund

Utvecklingschef Jonas Johansson