Samarbetskommuner

De tre kommunerna Gullspång, Mariestad och Töreboda har byggt upp ett omfattande samarbete i en rad viktiga frågor. Flera nämnder och förvaltningar är gemensamma, vilket både minskar kommunernas sårbarhet och ger en högre effektivitet.

Samarbetet innebär att politiker från alla tre kommuner sitter på gemensamma nämndsmöten och beslutar om vad förvaltningarna ska arbeta med. Personalen på de gemensamma förvaltningarna arbetar för alla tre kommunerna.

Gemensamma verksamheter

  • Energirådgivningen administreras av Mariestads kommun och ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Energirådgivarna har kontor i alla tre kommuner.
  • IT-nämnden med tillhörande IT-avdelning administreras av Töreboda kommun. Kontoret finns i Töreboda.
  • Lönenämnden med tillhörande lönekontor administreras av Gullspångs kommun. Kontoret finns i Hova.
  • HR-enheten administreras av Mariestads kommun, ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Verksamheten har sitt kontor i Mariestad.
  • Miljö- och byggnadsnämnden med verksamhet Miljö och bygg administreras av Mariestads kommun. Verksamheten har sitt kontor i Mariestad.
  • Säkerhetssamordningen administreras av Gullspångs kommun och ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. Säkerhetssamordnarna har kontor i alla tre kommunerna.
  • Tekniska nämnden med verksamhet Teknik administreras av Mariestads kommun. Verksamheten har sitt kontor i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Pia Ekström
Byggchef
Telefon: 0501-75 60 11
E-post: Pia Ekström

Åsa Pettersson
Miljöchef
Telefon: 0501- 75 60 61
E-post: Åsa Pettersson

Sara Hultman
Lönechef
Telefon: 0506-363 75
E-post: Sara Hultman

Christofer Olsson
IT-chef
Telefon: 0506-77 70 90
E-post: Christofer Olsson

Per Johansson
HR-chef
Telefon: 0501-75 50 30
E-post: Per Johansson

Johan Myhrman
Teknisk chef
Telefon: 0501-75 61 01
E-post: Johan Myhrman

Hanna Jansson
Energicoach/miljöstrateg
Telefon: 0501-75 51 41
E-post: Hanna Jansson