Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, mät- och geodata, mark- och exploateringsfrågor, näringsliv- och etableringsfrågor, turism samt miljö- och byggfrågor.

Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. 

Chefer inom samhällsbyggnad

Tf chef för samhällsbyggnad

Tommy Jingfors

Tf samhällsbyggnadschef Tommy Jingfors

I samhällsbyggnad ingår följande

Verksamhet miljö och bygg
Tf. miljö- och byggchef Pia Ekström

Utvecklingschef Jonas Johansson

Tillväxtavdelning
Utvecklingschef Jonas Johansson

Utvecklingschef Jonas Johansson

I samhällsbyggnad ingår även följande enheter

  • Planeheten

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Tommy Jingfors
Tf chef sektor samhällsbyggnad
Telefon: 0501-75 50 20
E-post: Tommy Jingfors

Pia Ekström
Tf. Miljö- och byggchef
Telefon: 0501-75 60 11
E-post: Pia Ekström

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Susanné Wallner
Näringslivschef Industri/tjänstesektor
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Susanné Wallner

Peter Jonsson
Näringslivschef
Besöksnäring/handel
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Peter Jonsson

Ansvariga nämnder

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden