Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadförvaltningaren arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, mät- och geodata, mark- och exploateringsfrågor, näringsliv- och etableringsfrågor, turism, landsbygd, hållbarhet samt miljö- och byggfrågor.

Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. 

Chefer inom samhällsbyggnadförvaltningaren

Förvaltningschef

Niklas Brandt

I samhällsbyggnad ingår följande

Bygglovsenheten

Byggchef: Pia Ekström

Miljöenheten

Miljöchef: Åsa Pettersson

Näringslivsenheten

Näringslivschef: Peter Jonsson

Plan- och mätenheten

Planchef: Adam Johansson

Mark- och exploateringsenheten

Mark- och exploateringschef: Ria Andersson

Strategi och hållbarhet

Samhällsbyggnadsstrateg: Maria Gustavsson

Säkerhetsenheten

Tf. säkerhetschef: Niklas Brandt