Sektor ledning

Sektor lednings uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål och att följa upp de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Sektor ledning har ett helhetsperspektiv och ser till hela kommunorganisationen.

Sektor ledning arbetar med ledning, styrning och verksamhetsstöd, kommunikation, medborgarservice samt administration.

Sektor ledning ansvarar även för kulturfrågor, biblioteket, museum, teater samt fritidsverksamheten i kommunen med fritidsgårdar och badanläggningar.

Kommunstyrelsen sätter mål och visioner för verksamheten som avdelningarna utför och följer upp.

Chefer inom sektorn

Stabschef för ledning

Per Garenius

Stabschef ledning Per Garenius

I sektor ledning ingår följande avdelning

Kultur och fritid
Avdelningschef Tomas Ekström

 • Fritidsgårdar
 • Badanläggningar
 • Föreningsstöd och uthyrning av idrottshallar.
 • Stadsbibliotek
 • Muséer
 • Musikskola
 • Teater
 • Allmänkulturella frågor
Fritidschef Tomas Ekström

I sektorn ingår även följande enheter

 • Demokrati och administration
 • Kommunikation
 • Medborgarkontor
 • Digitaliseringsstrateg

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Stabschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Tomas Ekström
Fritid- och kulturchef
Telefon: 0501-75 54 33
E-post: Tomas Ekström

Malin Eriksson
Administrativ chef (även ansvar för kommunikationsfrågor)
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Ewa Sallova
Enhetschef medborgarkontor
Telefon: 0501-75 61 05
E-post: Ewa Sallova

Maria Nilsson
Digitaliseringsstrateg
Telefon 0501-75 50 21
E-post: Maria Nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen