Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, mät- och geodata, mark- och exploateringsfrågor, näringsliv- och etableringsfrågor, turism samt miljö- och byggfrågor.

Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. 

Chefer inom sektorn

Chef för sektor samhällsbyggnad

Per Garenius

Mallbild

I sektor samhällsbyggnad ingår följande

Verksamhet miljö och bygg
Gösta Lindmark

Chef miljö och bygg Gösta Lindmark

Tillväxtavdelning
Tillväxtchef Jonas Johansson

Utvecklingschef Jonas Johansson

I sektorn ingår även följande enheter

  • Planeheten

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Chef sekttor samhällsbyggnad
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Gösta Lindmark
Miljö- och byggchef
Telefon: 0501-75 60 61
E-post: Gösta Lindmark

Jonas Johansson
Tillväxtchef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Erik Randén
Mark- och exploateringschef
Telefon: 0501-75 50 23
E-post: Erik Randén

Susanné Wallner
Näringslivschef Industri/tjänstesektor
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Susanné Wallner

Kristina Mustanjärvi
Tf Näringslivschef
Turism/handel
Telefon: 0501-75 50 37
E-post: Kristina Mustanjärvi

Ansvariga nämnder

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden