Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Sektorn ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Chefer inom sektorn

Chef för sektor stöd och omsorg

Tf socialchef Elisabet Lindholm Hahne

I sektor stöd och omsorg ingår följande avdelningar

Individ- och familjeomsorg
Barn och unga
Avdelningschef: Anette Karlsson

Avdelningschef individ och familj Anette Karlsson

Individ- och familjeomsorg
Vuxna och arbetsmarknadsenhet
Anitta Into

Avdelningschef individ och familj vuxen och arbetsmarknad Anitta Into

Vård och omsorg
Avdelningschef: Vakant

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Tf. socialchef
Elisabet Lindholm Hahne
Telefon: 0501-75 64 20
E-post: Elisabet Lindholm Hahne

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorg barn och unga
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Anette Karlsson

Aniita Into
Avdelningschef indvid och familjeomsorg vuxna och arbetsmarknadsenhet
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: Aniita Into

Vakant
Avdelningschef vård och omsorg

Besöksadress

Kyrkogatan 2
542 30 Mariestad

Postadress

Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
542 86 Mariestad
Telefon: 0501-75 50 00
Fax: 0501-75 63 09

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Kommunstyrelsen