Sektor teknik

Sektor teknik arbetar med tekniskt underhåll, vatten och avlopp, gator och parker och kommunens fastigheter.

Tekniska nämnden sätter budget, mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp.

Chefer inom sektorn

Chef sektor teknik

Johan Myhrman

Teknisk chef Johan Myhrman

I sektor teknik ingår följande

Fastighetsavdelningen
t f Fastighetschef Joakim Halaby

Gatuavdelningen
Gatuchef Simon Ravik

Tf gatuchef Emma Wiik

Lokalvårdsavdelningen
Lokalvårdschef Christina Peterson

Produktionsavdelningen
Produktionschef Emil Nordh

Projektavdelningen
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik

Vatten- och avloppsavdelningen
VA-chef Amanda Haglind

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Johan Myhrman
Teknisk chef
Telefon: 0501-75 61 01
E-post: Johan Myhrman 

Joakim Halaby
t f Fastighetschef
Telefon: 0501-75 61 13
E-post Joakim Halaby

Emma Wiik
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0501-75 51 42
E-post Emma Wiik

Christina Peterson
Lokalvårdschef
Telefon: 0501-75 61 52
E-post: Christina Peterson Länk till annan webbplats.

Emil Nordh
Produktionschef
Telefon: 0501-75 61 59
E-post: Emil Nordh Länk till annan webbplats.

Amanda Haglind
VA-chef
Telefon: 0501-75 61 49
E-post: Amanda Haglind

Simon Ravik
Gatuchef
Telefon: 0501-75 61 25
E-post: Simon Ravik

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden