Sektor utbildning

Sektor utbildning arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Sektorn ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mer med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som sektorn utför och följer upp.

Chefer inom sektorn

Chef sektor utbildning

Utbildningschef Maria Appelgren

Chef sektor utbildning

I sektor utbildning ingår följande avdelningar:

Barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsochef: Stina Lindell

Chef barn- och elevhälsa

Förskola och pedagogisk omsorg
Chef förskola och pedagogisk omsorg: Annica Henrysson

Chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson

Grundskola
Grundskolechef: Anna-Karin Yséus

Chef grundskola Anna-Karin Yséus

Kost
Kostchef: Maj-Lis Häljeskog

Kostchef Maj-Lis Häljeskog

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

E-post: Sektor Utbildning

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Annica Henrysson

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Carina Törnell
Utbildningssekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden