Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Socialförvaltningen ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Chefer inom socialförvaltningen

Socialchef

Anitta Into

Avdelningschef individ och familj vuxen och arbetsmarknad Anitta Into

I socialförvaltningen ingår följande avdelningar

Avdelning IFO barn och unga
Enhetschef: Heléna Sparrfeldt

Utvecklingschef Jonas Johansson

Avdelning IFO vuxna och AME
Enhetschef: Caroline Carlsson

Utvecklingschef Jonas Johansson

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Aniita Into
Socialchef
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: Aniita Into

Camilla Karlsson Andersson
Avdelningschef IFO/AME
Telefon: 0501-75 60 40
E-post: Camilla Karlsson Andersson

Heléna Sparrfeldt
Enhetschef IFO barn och unga
Telefon: 0501-75 63 04
E-post: Heléna Sparrfeldt

Caroline Carlsson
Enhetschef IFO vuxna och AME
Telefon: 0501-75 63 78
E-post: Caroline Carlsson

Maria Hansson
Enhetschef IFO vuxna
Telefon: 0501 75 50 67
E-post: Maria Hansson


Enhetschef socialpsykiatri
Telefon: 0501 75 66 70
E-post:

Kristina Mustajärvi
Projekt och utvecklingschef
Telefon: 0501 75 50 37
E-post: Kristina Mustajärvi

Besöksadress

Kyrkogatan 2
542 30 Mariestad

Postadress

Mariestads kommun
Socialförvaltningen
542 86 Mariestad
Telefon: 0501-75 50 00
Fax: 0501-75 63 09

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Kommunstyrelsen