Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Socialförvaltningen ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Chefer inom socialförvaltningen

Socialchef

Anitta Into

Avdelningschef individ och familj vuxen och arbetsmarknad Anitta Into

I socialförvaltningen ingår följande avdelningar

Avdelning IFO barn och unga
Enhetschef: Heléna Sparrfeldt

Utvecklingschef Jonas Johansson

Avdelning IFO vuxna och AME
Enhetschef: Caroline Carlsson

Utvecklingschef Jonas Johansson