Staben

Stabens uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål och att följa upp de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Staben har ett helhetsperspektiv och ser till hela kommunorganisationen.

Staben arbetar med ledning, styrning och verksamhetsstöd, kommunikation, medborgarservice samt administration.

Staben ansvarar även för kulturfrågor, biblioteket, museum, teater samt fritidsverksamheten i kommunen med fritidsgårdar och badanläggningar.

Kommunstyrelsen sätter mål och visioner för verksamheten som avdelningarna utför och följer upp.

Chefer inom staben

Stabschef

Per Garenius

Stabschef ledning Per Garenius

I staben ingår följande avdelning

Kultur och fritid
Avdelningschef: Tomas Ekström

  • Fritidsgårdar
  • Badanläggningar
  • Föreningsstöd och uthyrning av idrottshallar.
  • Stadsbibliotek
  • Muséer
  • Musikskola
  • Teater
  • Allmänkulturella frågor
Fritidschef Tomas Ekström

Demokrati och administration
Ola Blomberg

Utvecklingschef Jonas Johansson

Kommunikationsenheten
Tf. Per Garenius

Medborgarkontor
Ewa Sallowa

Utvecklingschef Jonas Johansson

Digitaliseringsstrateg
Maria Nilsson

Utvecklingschef Jonas Johansson

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Garenius
Stabschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Per Garenius

Tomas Ekström
Fritid- och kulturchef
Telefon: 0501-75 54 33
E-post: Tomas Ekström

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Ola Blomberg

Ewa Sallova
Enhetschef medborgarkontor
Telefon: 0501-75 61 05
E-post: Ewa Sallova

Maria Nilsson
Digitaliseringsstrateg
Telefon 0501-75 50 21
E-post: Maria Nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen