Stöd och omsorg

Stöd och omsorg arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.

Stöd och omsorg ansvarar för att de mål och ambitioner som socialnämndens politiker sätter upp genomförs.

Chefer inom stöd och omsorg

Tf chef för stöd och omsorg

Konsult
Annika Larsson Masper

I stöd och omsorg ingår följande avdelningar

Individ- och familjeomsorg
Barn och unga
Avdelningschef: Anette Karlsson

Avdelningschef individ och familj Anette Karlsson

Individ- och familjeomsorg
Vuxna och arbetsmarknadsenhet
Avdelningschef: Anitta Into

Avdelningschef individ och familj vuxen och arbetsmarknad Anitta Into

Vård och omsorg
Vik. avdelningschef: Selma Bandic

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Tf. socialchef
Konsult
Annika Larsson Masper
E-post: Annika Larsson Masper

Anette Karlsson
Avdelningschef individ- och familjeomsorg barn och unga
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Anette Karlsson

Aniita Into
Avdelningschef indvid och familjeomsorg vuxna och arbetsmarknadsenhet
Telefon: 0501-75 50 90
E-post: Aniita Into

Tf. Avdelningschef vård och omsorg
Selma Bandic
Telefon: 0501-75 52 00
E-post: Selma Bandic

Besöksadress

Kyrkogatan 2
542 30 Mariestad

Postadress

Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
542 86 Mariestad
Telefon: 0501-75 50 00
Fax: 0501-75 63 09

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Kommunstyrelsen