Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Utbildningsförvaltningen ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som förvaltningen utför och följer upp.

Chefer inom utbildning

Förvaltningschef

Maria Appelgren

Chef sektor utbildning

I utbildning ingår följande avdelningar:

Barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsochef: Malin Burman

Chef grundskola Anna-Karin Yséus

Förskola och pedagogisk omsorg
Chef förskola och pedagogisk omsorg:
Ewa Möller

Grundskola
Grundskolechef: Anna-Karin Yséus

Chef grundskola Anna-Karin Yséus

Gymnasium/Vuxenutbildning
Gymnasiechef: Erik Eriksson

Kostchef Maj-Lis Häljeskog

Kost
Kostchef: Maj-Lis Häljeskog

Kostchef Maj-Lis Häljeskog

Dacapo Mariestad
Chef: Maria Henriksson